SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
28

28.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 3. kolovoza 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta nekretnina pod oznakom č.zgr. 113 k.o. Sv. Jakov, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već zgradu katastarske površine 28 m2, u vanknjižnom vlasništvu Nikolić Lučana iz Malog Lošinja, Braće I. i S. Vidulića 105.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj čestici, te izvršiti upis prava vlasništva Nikolić Lučana iz Malog Lošinja, Braće I. i S. Vidulića 105.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-01/07-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 3. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr