SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
OPĆINA BAŠKA
37

39.

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 56. stavak 3. Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj od 57/95 do 33/01), te članaka 12. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 7. studenoga 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima davanja dokaza gospodarskim subjektima
o osiguranom sakupljanju i odstranjivanju krutih tvari

Članak 1.

Gospodarski subjekt koji zatraži dokaz o osiguranom sakupljanju i odstranjivanju krutih tvari uz pridržavanje zdravstveno-tehničkih uvjeta, u svrhu utvrđivanja minimalnih uvjeta, obvezan je zahtjevu priložiti uporabnu dozvolu za objekt - poslovni prostor u kojemu će se djelatnost obavljati, ne stariju od šest mjeseci, a za gospodarski subjekt, koji u obavljanju djelatnosti koristi kuhinju, dodatno i presliku ugovora s ovlaštenom osobom o predaji i odvozu iskorištenog ulja.

Članak 2.

Ako se radi o prenamjeni poslovnog prostora u postojećoj veličini objekta, podnositelj zahtjeva iz članka 1. je obvezan u zahtjevu navesti namjenu objekta, te priložiti skicu iz koje je razvidna veličina objekta.

Članak 3.

Dokaz iz članaka 1. i 2. ove Odluke daje Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, a isti na znanje dostavlja i pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza smeća na području općine.

Dokaz iz prethodnog stavka neće se dati podnositelju zahtjeva koji ima nepodmirene obveze prema Općini Baška.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/20

Ur. broj: 2142-03-03-8

Baška, 7. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=10007&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr