SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD DELNICE
30

67.

Na temelju članka 4. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine donosi

ODLUKU
O TREĆOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
GRADA DELNICA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA RASHODIMA

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 51.040.000,00 kuna i izdaci u iznosu od 51.040.000,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u proračunu u iznosu od 51.040.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/93

Ur. broj: 2112-01-07-7

Delnice, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

REBALANSI
za razdoblje od 1.1.2007. do 31.7.2007.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=51300&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr