SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

37.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 8/ 06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/06) mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.014.000,00 kuna prikupljenih po osnovi komunalnog doprinosa i to za sljedeće namjene:

- uređenje parka Obala u Crikvenici 330.000,00 kuna,

- park Antaki u Dramlju - razlika iz

2006. g. 180.000,00 kuna,

- park kod spomenika u Dramlju 54.000,00 kuna,

- projekt parka Mladih u Crikvenici 50.000,00 kuna.

Članak 2.

Članak 3. mjenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 6.205.022,44 kuna za sljedeće namjene:

- projekt uređenja Vinodolske ulice u

Crikvenici 200.000,00 kuna,

- uređenje ulice Studenac u Crikvenici 750.000,00 kuna,

- uređenje cesta u suradnji s ŽUC-om 3.100.000,00 kuna,

- niveleta ceste Br. Košuljandić u

Dramlju 150.000,00 kuna,

- niveleta ceste Vukovarske ulice u

Dramlju 250.000,00 kuna,

- ulica Brdo, Selce 240.000,00 kuna,

- ulica Kloštar u Jadranovu 200.000,00 kuna,

- ulica Grabrova u Jadranovu 250.000,00 kuna,

- ulica Mali dol u Jadranovu 150.000,00 kuna,

- ulica Budići u Jadranovu 250.000,00 kuna,

- projekt Ulice I. L. Ribara s odvojcima

- Selce 120.000,00 kuna,

- projekt Strossmayerovog š., Crikvenica 80.000,00 kuna,

- uređenje - sanacija ulice Obala

- Jadranovo 195.022,44 kune,

- projekt Zvonimirove ulice u Crikvenici 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.665.000,00 kuna prikupljenih po osnovi prihoda od naknade za priključenje kao i od ostalih prihoda i primitaka i to za sljedeće namjene:

- vodovod ulice Cari, Dramalj 145.000,00 kuna,

- vodovod Sopaljska 500.000,00 kuna,

- vodovod Dramalj - Jadranovo 1.570.000,00 kuna,

- vodovod Gornji kraj 450.000,00 kuna.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi.

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 6.368.000,00 kuna prikupljenih po osnovi prihoda od naknade za priključenje kao i od ostalih prihoda i primitaka i to za sljedeće namjene:

- oborinska i fekalna Trg palih boraca,

Selce 200.000,00 kuna,

- izgradnja kanalizacije Br. Košuljandić,

Dramalj 400.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje Zidarska

- Dvorska u Crikvenici 160.000,00 kuna,

- izgradnja sustava odvodnje Zidarska

- Dvorska u Crikvenici 300.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje Benići,

Šupera u Crikvenici 200.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje Sopaljska u

Crikvenici 200.000,00 kuna,

- dokumentacija za ishođenje lok.

dozvole sustava odvodnje Jadranovo 200.000,00 kuna,

- projektno rješenje za odvodnju po

programu sa Svjetskom bankom 300.000,00 kuna,

- sustav odvodnje - Sobolova ulica u

Crikvenici 1.100.000,00 kuna,

- razlika za studiju odvodnje iz 2006. g. 80.000,00 kuna,

- razlika za projekt odvodnje Frankopanska

- Petak 28.000,00 kuna,

- oborinska kanalizacija Frankopanska

- Petak 2.200.000,00 kuna,

- prilazi Sobolovoj ulici u Crikvenici 1.000.000,00 kuna.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 295.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje ulaza u groblje Crikvenica 180.000,00 kuna,

- razlika za groblje Dramalj 115.000,00 kuna.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 17.271.022,44 kune od čega se 7.900.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 9.371.022,44 kune na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.«

Članak 7.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/216

Ur. broj: 2107/01-01-07-01

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=10003&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr