SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

35.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o projekciji proračunske potrošnje
za 2008. i 2009. godinu

Točka 1.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/06) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje sastoji se od dva dijela:

1. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.«

Točka 2.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/06) točka 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Točka 3.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/06) točka 3. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.«

Točka 4.

Ova I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/07-01/12

Ur. broj: 2107/01-01-07-7

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

2. I. IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji   
I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=10003&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr