SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

33.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj dana 21. lipnja 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
GRADA CRIKVENICE ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/06) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

I. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-06/07-01/12

Ur. broj: 2107/01-01-07-5

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crik  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=10003&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr