SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 24. Petak, 15. lipnja 2007.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ GRADA CRIKVENICE
3B2 EDGAR HTML from tz-crikvenice 2192..2192

1.

Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94) Skupština Turističke zajednice Grada Crikvenice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (Klasa: 334-03/07-02/14, Ur. br.: 530- 15-07-03, od 23. travnja 2007.) na sjednici održanoj 25. svibnja 2007. donijela je

IZMJENU I DOPUNU STATUTA
Turističke zajednice Grada Crikvenice

Članak 1.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice) s područja mjesta Crikvenica, prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma, i to tako da:

1. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s 2% - 10% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju jednog predstavnika u Skupštini Zajednice,

2. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju sa 10% - 17% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju dva predstavnika u Skupštini Zajednice,

3. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s 17% - 25% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju tri predstavnika u Skupštini Zajednice,

4. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s 25% - 35% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju četiri predstavnika u Skupštini Zajednice,

5. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s 35% - 45% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju pet predstavnika u Skupštini Zajednice,

6. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s preko 45% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju šest predstavnika u Skupštini Zajednice,

7. članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s manje od 2% u ukupnom prihodu Turističke zajednice imaju zajedničke predstavnike i to:

- članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem usluga građana u domaćinstvima (iznajmljivači) određuju četiri predstavnika;

- članovi Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti sporazumno određuju jednog predstavnika;

- članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem turističkih djelatnosti sporazumno određuju jednog predstavnika;

- članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem djelatnosti zdravstvenog i lječilišnog turizma sporazumno određuju jednog predstavnika;

- članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem djelatnosti uređivanja i održavanja odnosno korištenja plaža i kupališta sporazumno određuju jednog predstavnika;

- članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem djelatnosti trgovine sporazumno određuju jednog predstavnika;

U obzir se uzimaju prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine u godini prije izborne.

Članak 2.

U članku 24.:

briše se stavak 4.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: 204-I/92-07

Crikvenica, 25. svibnja 2007.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA CRIKVENICE

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=507&mjesto=60005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr