SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 24. Petak, 15. lipnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

20.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«. broj 26/01 i 22/06), članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine« broj 36/06) i točke 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. godine, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom u cilju uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova na području Grada Vrbovskog polazeći od Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 114/06) osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena,

- potiče i predlaže unapređivanje društvenog položaja žena pripadnica nacionalnih manjina i žena s invaliditetom,

- potiče i predlaže mjere za smanjivanje nezaposlenosti i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na tržištu rada,

- predlaže mjere za razvoj ženskog poduzetništva,

- predlaže mjere kojima se omogućava usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena,

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima grada,

- potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u gradska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini,

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama,

- predlaže mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, vrata maternice i debelog crijeva), te smanjenja spolno prenosivih bolesti,

- te predlaže i druge mjere od značaja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća, i iz reda stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika udruga žena.

Članak 4.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova biraju se:

1. Radovan Vukelić, za predsjednika

2. Zdenka Fabac, za člana

3. Anđelka Mamula, za člana

4. Ljiljana Carević, za člana

5. Josip Vrbanac, za člana.

Članak 5.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova bira se na vrijeme od četiri godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/07-01-24

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=507&mjesto=51326&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr