SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 24. Petak, 15. lipnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

19.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/4 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 4. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine«, broj 32/01 i 47/06) stavku 1. riječ »dvije« zamjenjuje se s riječi »tri«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Treća zona obuhvaća cijelo područje Grada Vrbovskog, osim naselja iz stavka 1 i 2 ovog članka«.

U članku 5. iza točke 2 dodaje se nova točka 3. koja glasi: »- za treću zonu 0,60.«.

U članku 6. unutar grupe djelatnosti II dodaje se novi redni broj 6.1. koji glasi: »Telekomunikacijski vodovi«.

Za redni broj 6.1. koeficijent namjene (Kn) =1.

Unutar grupe djelatnosti III dodaje se novi redni broj 8.1. koji glasi: »Dalekovodi, visokonaponski kabelski vodovi«.

Za redni broj 8.1. koeficijent namjene (Kn) =1.

Naziv djelatnosti unutar grupe djelatnosti IV., oznaka djelatnosti 14 i to riječi: »Vađenje ostalih ruda i kamena« se mijenja i glasi: »Vađenje ostalih ruda i kamena (prateći objekti u njihovoj funkciji)«.

Unutar grupe djelatnosti VII., dodaju se novi redni brojevi 36.1, 36.2 i 36.3.

Redni broj 36.1 glasi: »Naftovodi i plinovodi«.

Za redni broj 36.1. koeficijent namjene (Kn) =1.

Redni broj 36.2 glasi: »Autoceste:

a) pod kolničkom površinom

b) u cestovnom pojasu«.

Koeficijenti namjene za redni broj 36.2 su za:

a) autoceste pod kolničkom površinom koeficijent namjene (Kn) = 1

b) cestovni pojas autoceste koeficijent namjene (Kn) = 0,5.

Redni broj 36.3 glasi: »Željeznice:

a) pod kolosijekom pruge i ranžirni kolodvori

b) u pružnom pojasu«.

Koeficijenti namjene za redni broj 36.3 su za:

a) kolosijek pruge i ranžirni kolodvori koeficijent namjene (Kn) = 1

b) pružni pojas koeficijent namjene (Kn) = 0,5.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-03/07-01-47

Ur. broj: 2193-01-01/07-01

Vrbovsko, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=507&mjesto=51326&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr