SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 24. Petak, 15. lipnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

72.

Na temelju članka 50. stavak 1. a u vezi članka 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici 14. lipnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/ 05, 38/05, 4/06, 23/06, 39/06, 43/06, 55/06 - pročišćeni tekst i 12/07), u glavi I.,

- točka 25., koja se odnosi na Ekonomsku školu Mije Mirkovića u Rijeci, riječi: »Dario Brodarac« zamjenjuju se riječima: »Goran Šarić«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Dario Brodarac razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Ekonomske škole Mijo Mirković u Rijeci.

III.

Novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke I. ove Odluke Goranu Šariću mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/47

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 14. lipnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=507&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr