SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
GRAD CRIKVENICA
28

33.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 129/00) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenoga 1994., 29. siječnja 1998. i 4. travnja 2003., Skupština društva GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2003. godine donijela je

IZMJENU I DOPUNU
Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99 i 17/00 i 3/01) riječi »(1 bod=1 DEM)« zamjenjuje se riječima »(1 bod = 0,51 EUR)«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. riječi »u vremenu od 01.02.2001. do 31.01.2002. god.« zamjenjuje se riječima »u vremenu od 01.02.2001. do 31.12.2004. god.)

Članak 3.

U članku 8. riječi »za izvršenu uslugu« zamjenjuje se riječima »za pruženu uslugu«.

Članak 4.

U članku 9. riječi »za izvršenu uslugu« zamjenjuje se riječima »za pruženu uslugu«.

Članak 5.

U članku 11. iza riječi »stambene zgrade« dodaju se riječi »koje nemaju odvojene priključke vode za svaki pojedini stan«.

Članak 6.

U članku 11. riječi »uplatnici za smeće svaka dva mjeseca« zamjenjuje se riječima »jednom mjesečno«.

Članak 7.

U članku 11. briše se stavak 2. »Ukoliko nema potrošnje vode obračunava se paušal od 5 m3 mjesečno«.

Članak 8.

U članku 12. iza riječi »ne izvede priključak« dodaju se riječi »u rokovima kako slijedi:

- u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava objekata komunalne infrastrukture;

- u roku od 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima ili ulicama gdje je sustav izgrađen«.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/642

Ur. broj: 2107/01-02-03-2

Crikvenica, 19. rujna 2003.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsjednik

Skupštine Društva

Ivica Malatestinić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=10003&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr