SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
GRAD CRIKVENICA
28

31.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 26. sjednici, održanoj 10. studenoga 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice

Točka 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03 i 21/03), glava 2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA mijenja se i glasi:

»2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Temeljem odredbi Prostornog plana Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 03) obvezatna je izrada urbanističkih planova urečenja i to:

- za područje naselja Crikvenica - UPU 1, UPU 2 i UPU 3;

- za područje naselja Selce - UPU 6;

- za područje naselja Dramalj - UPU 5;

- za područje naselja Jadranovo - UPU 4;

za područje izvan naselja za izdvojene namjene:

- za područje Crikvenica - UPU 8, UPU 12, UPU 13 i UPU 19;

- za područje Selce - UPU 14, UPU 15 i UPU 18;

- za područje Dramalj - UPU 10, UPU 11, i UPU 17;

- za područje Jadranovo - UPU 7, UPU 9, UPU 16.

Granice obuhvata navedenih planova kao i kriteriji i uvjeti za planiranje gradnje na navedenom području pobliže su uređeni Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice.

Imajući u vidu potrebe daljnjeg ravnomjernog razvoja Grada Crikvenice izrada urbanističkih planova uređenja utvrđuje se po sljedećoj listi prioriteta:

1. UPU 1 Crikvenica centar

2. UPU 5 Dramalj centar

3. UPU 18 Selce Matkino

4. UPU 2 Crikvenica Hrusta

5. UPU 4 Jadranovo centar

6. UPU 6 Selce sjever

7. UPU 19 Crikvenica - Thalassotherapija - Mediteran

8. UPU 11 Dramalj / Crikvenica - Omorika

9. UPU 13 Crikvenica / Selce - Šet. V. Nazora

- Ul. E. Antića

10. UPU 17 Dramalj - Ad Turres

Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja određene su Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03 i 21/03), glava 2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA mijenja se i glasi:

»2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice obavezna je izrada detaljnih planova za 9 izdvojenih zona od kojih se u ovom programskom razdoblju predviđa izrada istih po sljedećem prioritetu:

1. DPU 8 Crikvenica - Podkotor

2. DPU 9 Selce G2

3. DPU 2 zona luke otvorene za javni promet Selce

Točka 2.

U sljedećem razdoblju moguće je pristupiti izradi detaljnih urbanističkih planova za uže zone i lokalitete s ciljem realizacije manjih zahvata u prostoru uz uvjet da izradu financira investitor gradnje i uz uvjet da se potuje namjena prostora iz Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

Obzirom na iskazan interes investitora koji je sukladan gore navedenim načelima, ovim Programom mjera predviđa se izrada i donoenje slijedećih detaljnih urbanističkih planova:

1. Detaljni urbanistički plan »Marin« Selce;

Zona obuhvaća jednu građevnu parcelu s izgrađenim poslovnim objektima turističke namjene i okolne javne povrine i obalno more. Planom se predviđa uređenja predmetne zone.

2. Detaljni urbanistički plan »Poliklinika terme Selce«, Selce.

Zona obuhvaća jednu građevnu česticu s postojećim objektom i okolne javne povrine. Planom se predviđa rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta.

3. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana obalnog pojasa »Podvorska - Miramare« u Crikvenici.

Izmjeni i dopuni postojećeg Plana potrebno je pristupiti radi usklađenja predložene rekonstrukcije hotela »Miramare« s Provedbenim urbanističkim planom obalnog pojasa »Podvorska - Miramare« u Crikvenici.

Točka 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 350-01/03-01/89

Ur. broj: 2107/01-02-03-4

Crikvenica, 10. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=10003&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr