SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA BAŠKA
34

36.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. listopada 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Baška za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

.poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

.sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

.stručnim nadzorom,

.treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja podmlatka,

.stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

.zdravstvenom zaštitom sportaša,

.održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. se na području Općine Baška provode kroz rad S.D. »Vihor« Baška, odnosno sportskih sekcija unutar iste: mali nogomet, odbojka, stolni tenis, tenis, judo, aerobik, boćanje, jedrenje.

U narednom razdoblju će se posebna pozornost posvetiti osnivanju novih sekcija za sportove vezane uz more: plivanje, vaterpolo.

U rad sportskih sekcija, uz aktivno sudjelovanje mladeži, radi provođenja sportsko-rekreativnih aktivnosti, može se uključiti i stanovništvo starije dobi.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2004. godinu i to kako slijedi:

.financiranje rada S.D. »Vihor« Baška 156.408,00

.sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 15.000,00

.sufinanciranje rada LD »Kamenjarka«
Baška 15.000,00

.donacije sportskim klubovima na otoku
Krku 20.500,00


UKUPNO 206.908,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana S.D. »Vihor«, koja je obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/19

Ur. broj: 2142-03-03-5

Baška, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=10007&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr