SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA BAŠKA
34

35.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. listopada 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2004. godini

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/98, 32/01, 14/03) i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu potrošača.

Članak 4.

Socijalni program za 2004. godinu obuhvaća ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi na način i prema uvjetima utvrđenim Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/98, 32/01, 14/03), te iznos sredstava, kako slijedi:

.pomoć za podmirenje troškova stanovanja
(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,
komunalna naknada i sl.) 10.000,00 kn,

.financiranje troškova boravka djece
u dječjem vrtiću 10.000,00 kn,

.zaštita starijih i invalidnih osoba
(smještaj u domovima i sl.) 110.000,00 kn,

.jednokratne novčane i druge pomoći
(izvanredne potrebe, pomoć za
novorođenčad, lijekovi, poklon paketi
i isplate u prigodi blagdana i dr.) 25.000,00 kn,

.stalne mjesečne novčane pomoći 100.000,00 kn.


UKUPNO: 255.000,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/19

Ur. broj: 2142-03-03-4

Baška, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=10007&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr