SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA BAŠKA
34

34.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. listopada 2003. godine, je donijelo

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju
i osnovnom obrazovanju na području
Općine Baška u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

. promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću,

. društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

. sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2004. godinu:

.otvaranje i opremanje čitaonice/knjižnice 20.000,00

.financiranje rada KD »Šoto« 70.820,00

.sufinanciranje rada Radija OK 36.000,00

.organiziranje tradicionalnih pučkih zabava
(maškare, Ribarski dan i drugo) 70.000,00

.organiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan Općine 80.000,00

.financiranje izdavanja općinskog glasila
»Naša Baška« 112.240,00

.sufinanciranje smotre sopaca i festivala
folklora 8.000,00

.arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 20.000,00

.»Malin« - radovi sanacije objekta 15.000,00

.radovi na arheološkiom lokalitetu
»Crkva Sv. Marka« 100.000,00

.desalinizacija, postav i ugradba lapidarija
iz crkve Sv. Lucije 35.000,00

.sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja 20.000,00

.sufinanciranje izdavanja monografije
»Stoljeće turizma u Baški« 30.000,00

.sufinanciranje izdavanja knjige »Rječnik
starih bašćanskih riječi« autora dr. sc.
A. Ž. Lovrića 20.000,00

.sufinanciranje rada »male škole glagoljice« 7.000,00


UKUPNO: 644.060,00

Članak 3.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Baška dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u proračunu Općine Baška za 2004. godinu, kako slijedi:

.plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,
sufinanciranje troškova boravka djece
(uz sudjelovanje roditelja), ostali materijalni
rashodi 500.000,00


UKUPNO: 500.000,00

Članak 4.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Baška, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanja potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2004. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 100.000,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 50.000,00

.opremanje - nabava televizora i videa 15.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika 10.000,00

.stipendije 77.600,00

.nagrađivanje uspješnih učenika 5.000,00


UKUPNO: 257.600,00

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/19

Ur. broj: 2142-03-03-3

Baška, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=10007&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr