SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
20

25.

Na temelju odredbi članka 24. i 25. Zakona o popisu birača (»Narodne novine« broj 19/92), odredbi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatskoi sabor (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 69/03) Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za Hrvatski sabor (N.N. br. 165/03.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 16. redovitoj sjednici, održanoj 30. listopada 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Komisije za popis birača glede
izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

I.

U Komisiju za popise birača u postupku provođenja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, koji će se održati 23. studenog 2003. godine, biraju se i imenuju stalni članovi Komisije za popis birača Općinskog vijeća, kako slijedi:

1.IVAN LUŠIČIĆ, Grižane-Belgrad,
Šarari 4 za predsjednika

2.ZLATICA BALAS, Grižane-Belgrad,
Grižane 73 za člana

3.LJILJANA KLARIĆ, Drivenik, Klarići 9 za člana

4.DARKO TUS, Bribir,
Podskoči 30 za zamjen. predsjednika

5.ZORA KALAFATIĆ,
Bribir, Gradac 38 za zamjenika člana

6.ZDENKA BORIĆ,
Tribalj, Pećca 17a za zamjenika člana

II.

Zadaća Komisije iz točke I ove Odluke je da po zaključenju popisa birača izvrši provjeru pravilnosti popisa, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa koji nije uvažila služba za opću upravu ureda državne uprave u županiji, te izvršiti potvrdu zaključenog popisa birača, najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka zaključenog popisa birača.

Potvrdu popisa birača, ukoliko ustanovi da je isti pravilno sastavljen, Komisija će izvršiti potpisom predsjednika i članova komisije i ovjerom pečatom Općinskog vijeća a u slučaju utvrđenja nepravilnosti u sastavljanju popisa birača, Komisija je dužna ODMAH vratiti popis birača nadležnoj službi za opću upravu, ukazati na nepravilnosti i zatražiti njihovo otklanjanje u popisu birača i to sve u roku od 3 dana od dana primitka popisa birača.

Zadaća komisije je da zaprimi i razmotri dostavljene zahtjeve građana za upis u popis birača, odnosno njegovu dopunu ili ispravak, koje ured državne uprave nije uvažio, s obrazloženjem zašto ti zahtjevi nisu uvaženi.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01-010-016

Ur. broj: 2107-03/03-01-10-16-08

Bribir, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr