SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
20

23.

Na temelju stavka 1 i 2 članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/ 03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), te akta Ureda državne uprave PGŽ o nadzoru nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća od 24.12.2002. godine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 16. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. listopada 2003. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu, objavljenoj u »Službenim novinama« PGŽ broj 27/02 i 9/03, iza članka 16. uvodi se novi članak 16.a i 16.b koji glase:

»Članak 16.a

Obveznici plaćanja posebne naknade za priključenje građevina (stambenih i poslovnih) na javni sustav opskrbe pitkom vodom, koji su imali u bilo kojem razdoblju prijavljeno prebivalište (stalno mjesto življenja) na području Općine Vinodolske (20) i više godina u neprekidnom trajanju, što dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije a koji grade stambeni objekat za vlastite potrebe koji se može izgraditi na građevinskoj parceli obujma do 500 m3, odnosno brutto razvijene površine objekta do 220,0 m2 a koji u momentu gradnje u mjestu na području općine nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan, odnosno dio kuće ili stana koji zadovoljava potrebe njihovog domaćinstva, oslobađaju se u cijelosti obveze plaćanja posebne naknade za priključenje građevine na javni sustav opskrbe pitkom vodom.

Ukoliko obveznici koji su oslobođeni plaćanja ove naknade, utvrđeno na način iz prethodnog stavka ovog članka, prodaju stambeni objekat za koji su dobili oslobađanje od plaćanja posebne naknade u roku od 5 godina od dana oslobađanja ove obveze, dužni su platiti puni iznos posebne naknade za priključenje građevina na javni sustav opskrbe pitkom vodom, skupa s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Članak 16.b

Za slučajeve koji mogu biti u cijelosti ili djelomično oslobođeni obveze plaćanja posebne naknade za priključenje građevina na javni sustav opskrbe pitkom vodom, sukladno Socijalnom programu Općine i razvojnim programima (proizvodne djelatnosti, povećanja stalne zaposlenosti i sl.), Općinsko poglavarstvo donosi posebnu Odluku.«

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01-010-016

Ur. broj: 2107-03/03-01-10-16-06

Bribir, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr