SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
17

20.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 5. studenoga 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Utvrđuje se da č. zem. 13354/7 k.o. Mali Lošinj, površine 67 m2 ne predstavlja javno dobro - put, budući da ista nekretnina u naravi predstavlja dio građevinske parcele br. 26 na kojoj je izgrađena kuća i okućnica na predjelu Poljana I/53 u Malom Lošinju.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe javnog dobra te će Općinski sud u Malom Lošinju na temelju ove Odluke izvršiti brisanje javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Mali Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/02-01/05

Ur. broj:2213/01-01-03-5

Mali Lošinj, 5. studenoga 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=10005&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr