SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

15.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, te prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom ili priključnom vozilu, šatoru, na klupama i sličnim napravama opremljenima za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled na području Općine Brod Moravice.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi« i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno rade od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi po slijedećem radnom vremenu:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba) u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

2. Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, a koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni bar, noćni klub, disco klub) u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« u vremenu od 7,00 do 22,00 sati.

Iznimno od stavka 2. točke 3. ovog članka, radno vrijeme za objekte iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja raznih manifestacija pod pokroviteljstvom ili organizacijom Općine ili Turističke zajednice Brod Moravice, kao i za održavanje sajmova, na zahtjev organizatora utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog ovom odlukom, najduže za dva sata ako učestalo narušava javni red i mir, ne pridržava se propisanog radnog vremena ili ne ispunjava uvjete za zaštitu od buke u noćnim uvjetima rada.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, Rješenjem odrediti i drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, a sve radi organiziranja prigodnih proslava, svečanosti, manifestacija, dočeka Nove godine, vjerskih blagdana, organizacija svadbi, maturalnih zabava, turističkih priredbi i sl.) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

II. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 5

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom ili priključnom vozilu, šatoru, na klupama i slično, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu sa vanjskim obilježjima propisanim općim aktima kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1, ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka koji se postavljaju u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

III. KAMPIRANJE

Članak 6.

Kampiranje je boravak pod šatorom, u kamp-kućici, kamp-prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u kampovima iz skupine »Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj«.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova iz stavka 1. ovog članka na za to određenim prostorima.

Općinsko poglavarstvo općine Brod Moravice može za vrijeme trajanja manifestacija svojim aktima odrediti prostor za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati, te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Brod Moravice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 96).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-02/07-01/01

Ur. broj: 2212-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=51312&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr