SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

16.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), odredbe članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj 33/01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje), odredbe članka 42. točke 10. i odredbe članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05 i 32/06), Gradsko Poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 07/02 i 15/06), u članku 34. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Zakupnicima koji prema ugovoru o privremenoj uporabi javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga (terasa), uplate cjelokupni iznos zakupnine s danom potpisa ugovora, a najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, odobrava se popust u visini 10% za tekuću godinu, uz uvjet da su ispoštovali sve ostale odredbe iz ugovora, o čemu će odlučiti Gradsko poglavarstvo.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-05/07-01/65

Ur. broj: 2213/01-01-07-3

Mali Lošinj, 27. travnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=10005&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr