SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
OPĆINA MATULJI
30

7.

Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 4., 5. i 6. i članka 12. stavka 3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18 /03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2007. donosi

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na području općine Matulji.

Članak 2.

Radno vrijeme za ugostiteljske objekte utvrđuje se ovisno o skupinama objekata.

Ugostiteljski objekti skupine »hoteli« te ugostiteljski objekti skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno posluju u radnom vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II.) i pojedini ugostiteljski objekti skupine »barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) mogu poslovati od 06,00 do 02,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco club, disco bar, noćni klub i noćni bar), mogu poslovati od 21,00 do 06,00 sati.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. i 3. ove odluke rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za 2 sata, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da se ugostiteljski objekt ne pridržava radnog vremena propisanog ovom odlukom utvrđenog po nadležnom gospodarskom inspektoru

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvređeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

- da postoji prijava Policijske postaje da su tijekom tekuće godine počinili 2 prekršaja o remećenju javnog reda i mira.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može, na zahtjev ugostitelja, za određeni ugostiteljski objekt rješenjem odobriti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Članak 5.

Ugostitelj je obavezan izvijestiti odsjek za komunalni sustav Općine Matulji o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima ili sukladno članku 3. ove Odluke rješenje Općinskog poglavarstva o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonica, tržnica i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu poslovati u radnom vremenu od 7,00 do 24,00 sata.

Članak 8.

Lokacije naseljenih područja naselja su sve one lokacije na kojima se nalaze čvrste stambene ili poslovne građevine u svim naseljima na području Općine Matulji uključivo i udaljenost od 200 metara od prve odnosno posljednje građevine u naselju.

Sukladno određenim naseljenim područjima naselja na području Općine Matulji iz prethodnog stavka ovog članka ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze na minimalno 200 metara izvan naseljenih područja mogu poslovati u radnom vremenu sukladno odredbi članka 8. stavak 1. podstavak 3. Zakona odnosno od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 9.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00.

Članak 10.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski inspektori.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 11/96 ispravak 14/96).

Članak 12 .

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-02/07-01/3

Ur. broj: 2156-04-07-03

Matulji, 12. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr