SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

10.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06-pročišćeni tekst i 22/06) i članka 6. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 21/05), Općinsko poglavarstvo Općine Lovran donijelo je na svojoj 81. sjednici održanoj dana 10. travnja 2007. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

Dopunjuje se i mijenja članak 6., stavak 1., Pravilnika o unutarnjem redu (»Službene novine« PGŽ broj 47/06), dalje u tekstu: Pravilnik, na način da se iza teksta o ADMINISTRATIVNOM REFERENTU u Odsjeku za društvene djelatnosti dodaje novi tekst koji glasi:

»KURIRKA

1. uvjeti:

- završena osnovna škola,

- 1 godina radnog iskustva,

- broj izvršitelja: 1

2. opis poslova:

- obavlja poslove domaćice tijekom radnog vremena, te po potrebi u popodnevnim satima za vrijeme prigodnih događanja (nabava potrepština, uređenje prostora i sl.),

- kopiranje, slaganje i druge radnje vezane uz pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva,

- kurirske poslove za potrebe Odjela (dnevna pošta, FIN- a, dostava materijala za sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva),

- telefoniste na telefonskoj centrali Odjela i

- druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika.«,

a u dijelu teksta koji se odnosi na poslove SPREMAČICE pod točkom 2. brišu se alineje 2. i 3.

Članak 2.

U ostalom dijelu Pravilnik ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/09

Ur. broj: 2156/02-02-07-3

Lovran, 10. travnja 2007.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Emil Gržin, dipl. oecc., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51415&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr