SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

12.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donosi

IZVIJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Vrbovskog za 2006. godinu

I.

PRIHODI

PLAN

IZVRŠENJE

1. Prihodi od komunalne naknade

1.080.476,42

782.992,07

2. Prihodi od grobne naknade

150.000,00

187.120,00

3. Prihodi proračuna Grada

1.099.084,58

1.180.457,83

PROGRAM ODRŽAVANJA

2.329.561,00

2.150.569,90

II.

 

PROGRAM

PLAN

IZVRŠENJE

a)

Održavanje javnih površina

501.681,00

424.319,11

1.

odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina

200.000,00

130.860,29

2.

saniranje divljih deponija po MO

123,181,00

123.181,00

3.

održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, redovno održavanje igrališta, i postava ograda igrališta

51.000,00

40.146,05

4.

održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim površinama

25.000,00

25.000,00

5.

higijeničarska služba

38.000,00

38.444,64

6.

tekuće održavanje po MO

50.000,00

52.957,14

7.

održavanje opreme i potrošni materijal

0,00

0,00

8.

nabava rolbe za čišćenje tržnice

13.500,00

13.420,00

9.

mat. rashodi vlastitog pogona

1.000,00

309,99

b)

Nerazvrstane ceste

1.050.380,00

979.076,95

1.

zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (127 km)

781.380,00

719.325,42

2.

održavanje makadamskih cesta, nasipanje, proširenje (20 km)

239.000,00

234.787,72

3

održavanje vertikalne signalizacije, popravak i zamjena prom. znakova

15.000,00

14.176,40

4.

čišćenje i održavanje slivnika odvodnje

15.000,00

10.787,41

c)

Groblja

195.500,00

165.492,28

1.

odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)

100.000,00

76.821,92

2.

potrošnja el. energije u mrtvačnicama

20.000,00

12.439,67

3.

održavanje (krečenje) crkve u velikom Jadrču

12.000,00

12.337,86

4.

obnova mrtvačnice Lukovdol

22.500,00

23.046,11

5.

sanacija pokosa groblja u Damlju

12.500,00

12.574,72

6.

priključenje na elektroenergetsku mrežu mrtvačnice Trnova poljana

19.000,00

19.000,00

7.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Plemenitaš

9.500,00

9.272, 00

8.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Osojnik

0,00

0,00

d)

Javna rasvjeta

582.000,00

581.861,56

1.

potrošnja el. energije

422.000,00

421.811,61

2.

popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova

125.000,00

124.829,79

3.

bojenje metalnih stupova JR

0,00

0,00

4.

ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu

35.000,00

35.220,18

Program Održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2006. godinu ostvaren je s 92%-im izvršenjem planiranog.

Klasa: 363-02/ 07-01-9

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-1

Vrbovsko, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51326&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr