SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

8.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na 23. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U članku 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 29/98) - dalje u tekstu: Odluka, umjesto riječi: »... obvezno je radno vrijeme« upisuju se riječi: »... definira okvire radnog vremena«.

Iza postojećeg stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U Općini Lovran definiraju se sljedeća područja:

1. područje izvan naselja, a čini ga dio od centra za pastoralne susrete na izlazu iz Lovrana do ulaska u mjesto Medveja, te objekti hotel »Draga di Lovrana«, konoba »Lovranska Draga« i konoba »Bojana«,

2. područje turističke zone unutar naseljenih područja:

- u Lovranu se proteže ispod ceste Šet. m. Tita i to od crkvice Sv. Nikole do benzinske stanice gdje se penje u Ul. dr. Nilo Cara, prati Ul. Žrtava fašizma, Brajdice, te 9. rujna s koje se ponovno vraća na cestu Set. M. Tita, pa do centra za pastoralne susrete, s tim da se pojas turističke zone nakon izlaska iz 9. rujna na Šet. m. Tita, odnosi i na prvi red objekata uz samu cestu Šet. m. Tita, s gornje strane,

- U Medveji pojas s donje strane ceste Šet. m. Tita od početka plaže Medveja do granice s Općinom Mošćenička Draga, a s gornje ceste prednji dio kampa (150 m1), te prvi red objekata do granice s Općinom Mošćenička Draga.«

Članak 2.

Članak 3. se mijenja tako da isti sada glasi:

»Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno o vrstama objekata i području u kojem se nalaze, sljedeće radno vrijeme:

1. hoteli i kampovi iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno rade od 00 do 24 sata, a mogu raditi

2. restorani i barovi u naseljenom području od 06 do 24 sata,

3. restorani i barovi izvan naseljenog područja od 00 do 24 sata,

4. barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću prema posebnim uvjetima, samo u zatvorenim prostorima od 21 do 06 sati,

5. catering objekti - kantine, prema radnom vremenu objekta u kojima posluju,

6. pripremnice obroka od 06 do 24 sata,

7. objekti jednostavnih usluga kao na npr. pokretne ugostiteljske radnje i sl. od 00 do 24 sata.

U skupine »hotela« spadaju hoteli, aparthoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni i guest haus.

U skupine restorana spadaju restoran, restoran brze prehrane, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane.

U skupine barova spadaju kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco-bar, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba.

Restorani i barovi u naseljenom području, unutar turističke zone, za vrijeme trajanja ljetnog radnog vremena, sukladno Zakonu o računanju radnog vremena (»Narodne novine« broj 27/93 i 53/96), mogu raditi do 02 sata uz uvjet da ne narušavaju javni red i mir.

Ugostiteljski objekti su u obvezi pismeno izvijestiti nadležnu službu u Općini Lovran o svom radnom vremenu tri dana prije početka obavljanja djelatnosti, odnosno promjene, a u slučaju hitnosti na dan promjene.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Ugostiteljski objekti moraju u izabranom radnom vremenu pružati usluge.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran može pojedinim ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi, na njihov zahtjev, odobriti drugačije radno vrijeme od onoga iz članka 3. ove Odluke ako ispunjavaju uvjete za zaštitu od buke u noćnim satima, te da ne narušavaju javni red i mir.«

Članak 4.

U članku 6. umjesto riječi: »... iz članka 5., stavak 4.« Treba stajati: »... iz članka 5., stavak 2.,«, a zadnje riječi: »»...uvjeta za rad duži od propisanog.« se mijenja i iste sada glase: »...utvrđenog radnog vremena.«

Članak 5.

U članku 7., stavak 1., brišu se riječi: »... jedan dan«, a stavak 2. istog članka briše se u cijelosti.

Članak 6.

U članku 8..., stavak 1., iza riječi: »...radnom vremenu« dodati riječi: »i radnim, odnosno neradnim danima.«

Članak 7.

Mijenja se članak 9. tako da isti sada glasi:

»Općinsko poglavarstvo Općine Lovran može, na zahtjev ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi, odobriti drugačije radno vrijeme od onog propisanog ovom Odlukom radi organiziranja prigodnih proslava i događanja u mjestu.«

Članak 8.

U članku 10., stavak 1., briše se alineja 2.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »s tim da isti ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnosti osim u slučajevima održavanja raznih manifestacija ili drugih prigodnih događanja.«

Članak 9.

U članku 11., stavak 1., iza zadnje alineje dodaje se nova koja glasi:

»- da je općinsko poglavarstvo dalo suglasnost na izgled samog objekta u kojem se pružaju takve usluge.«

Članak 10.

U članku 12., stavak 2., na kraju teksta brišu se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »a Općinsko Poglavarstvo Općine Lovran je dalo suglasnost na izgled.«

Članak 11.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izradit će i roku od 60 dana pročišćeni tekst Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/03

Ur. broj: 2156/02-01/07-01

Lovran, 29. ožujka 2007.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51415&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr