SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

6.

Temeljem članka 73. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici, održanoj dana 30. ožujka 2007. godine, usvojilo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna za 2006. godinu utvrđen je rezultat:

- višak prihoda poslovanja 1.706.621,07

- višak prihoda od nefinancijske imovine 3.554.938,88

-višak prihoda od fin. imovine
i otplatu zajmova 1.100.000,00

UKUPNO 6.361.559,95

Tako utvrđen višak prihoda raspoređuje se na način da se iz viška prihoda poslovanja prebacuje dio komunalnog doprinosa koji je ostvaren, a neutrošen u Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u višak prihoda od nefinancijske imovine koji će se koristiti u slijedećoj 2007. godini za izgradnju vodovoda i cesta sukladno Proračunu i »Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« te tako utvrđen višak prihoda za 2006. godinu iznosi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 73.500,94
koji će se koristiti za redovno poslovanje,

-VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN.
IMOVINE 5.188.059,01
koji će se koristiti za investicije kao što su
izgradnja vodovoda i cesta

-VIŠAK PRIHODA OD FINANCIJSKE
IMOVINE
što je i obveza kredita te iznosi 1.100.000,00

UKUPNO: 6.361.559,95

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-15

Dobrinj, 30. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr