SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

3.

Temeljem članka 13a. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02.), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica na području
Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja o prikupu ponuda, dodjeljuje izvoditelju Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) izvođenje radova na na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica na području Općine Viškovo tijekom 2003.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje se Izvoditelju sukladno natječajnoj dokumantaciji.

Članak 3.

Ukupna cijena Izvoditelja za pruženu uslugu iznosi, sukladno ponudi 407.918,71 kuna od 30. prosinca 2002. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-6

Viškovo, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51216&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr