SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

14.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu u iznosu od 36.951.048,00 kn.

Članak 2.

Višak primitaka nad izdacima u ukupnom iznosu od 36.951.048,00 kn sastoji se iz više ostvarenih prihoda u iznosu od 2.215.883,00 kn i neizvršenih rashoda u iznosu od 34.735.164,00 kn.

Članak 3.

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2007. godini za sljedeće namjene:

- neutrošena sredstva od prodaje stanova

nad kojima postoji stanarsko pravo - na

rezerviranja za buduće izdatke kn 12.790.308,00

- za radove po Programu izgradnje

objekata komunalne infrastrukture

započete u prethodnoj godini kn 9.180.320,00

- za radove po Programu izgradnje

objekata komunalne infrastrukture

koji će započeti u 2007. godini kn 3.126.980,00

- za izgradnju ceste C. Sylve kn 1.886.908,00

- za rekonstrukciju vodovoda uz

Projekt zaštite od onečišćenja kn 2.000.000,00

- za uređenje okoliša CS Ika kn 235.786,00

- za prostorno-plansku dokumentaciju kn 1.286.220,00

- za neizvršene investicije u

poslovne prostore kn 1.704.668,00

- za održavanje objekata u vlasništvu

Grada kn 285.000,00

- za unutarnje uređenje zgrade

Nazorova 2 kn 920.000,00

- za radove na održavanju zajedničkih

dijelova zgrada kn 625.387,00

- za otkup zemljišta kn 1.602.486,00

- za nabavu kontejnera iz sredstava

Fonda za zaštitu okoliša kn 98.900,00

- za nabavu vatrogasnog vozila po

Programu Vlade iz 2006. g. kn 996.385,00

- za pomoć umirovljenicima iz

naknada vijećnika za 12/06 kn 17.800,00

- za Fond solidarnosti (Socijalni

program) kn 20.000,00

- za tisak lista Opatija kn 76.000,00

- za Dane adventa i doček n. godine

iz donacija i prih. od štand. kn 97.900,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10006&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr