SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
OPĆINA JELENJE
30

2.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 126/05) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu u 2007. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Jelenje, (u nastavku: Općina), a u svezi sa:

- Promicanjem i poticanjem športa u cjelini.

- Djelovanjem športskih Udruga koje djeluju na području općine.

Članak 2.

Sredstva u 2007. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sljedećih sportskih udruga kako slijedi:

1. Nogometni klub »Rječina« - 240.000,00 kn

2. Košarkaški klub »Jelenje-Dražice« - 14.400,00 kn

3. Boćarski klub »Rječina« - 18.000,00 kn

4. Boćarski klub »Podhum« - 84.000,00 kn

5. Boćarski klub »Zoretići« - 8.400,00 kn

6. Taekwondo klub »Rječina« - 8.400,00 kn

7. AMD »Grobnik« - 13.200,00 kn

8. Šahovski klub »Rječina« - 7.200,00 kn

9. Planinarsko društvo »Obruč« - 7.200,00 kn

10. ŠRD »Rječina« - 8.400,00 kn

11. Odbojkaški klub »Rječina« - 132.000,00 kn

12. Kuglački klub »Rječina« - 24.000,00 kn

Članak 3.

Općina potiče pojedince uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Poglavarstva za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Općine Jelenje.

Članak 4.

Za održavanje i opremu športskih terena i objekata osigurana su sredstva u iznosu od:

- 200.000,00 kn

Članak 5.

Tekuće donacije školskim športskim klubovima:

- 30.000,00 kn

Članak 6.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Jedinstveni upravni odjel, na temlju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu Poglavarstva, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 620-01/07-01/3

Ur. broj: 2170-04-07-30-1

Dražice, 20. ožujka 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51218&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr