SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
OPĆINA ČAVLE
30

5.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna
Općine Čavle za 2007. godinu

I - OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Općinski proračun Općine Čavle za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

II - POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 31.990.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

ODLJEV SREDSTAVA
PREMA FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
(RAZDJELI)

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Članak 4. ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Općinskom proračunu Općine Čavle stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-03-07-01-6

Čavle, 29. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Čargonja, v. r.

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinsk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=10008&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr