SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

43.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina k.č. 2986/2 K.O. Crni Lug u površini od 29 m2 ne koristi kao javno dobro već je u naravi nad tom površinom izgrađena obiteljska kuća te formirana okućnica.

Isto tako utvrđuje se da je nekretnina iz prethodnog stavka ove Odluke nastala cijepanjem od k.č. 2986, a sve na osnovi Parcelacijskog elaborata GEO-ing. d.o.o-a i koji je sastavni je dio ove odluke.

Članak 2.

Nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Delnicama - zemljišno knjižni odjel temeljem ove Odluke i navedenog Parcelacijskog elaborata izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-01/07-01/09

Ur. broj: 2112-01-07-03

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr