SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

42.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Za

kona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina k.č. 16 006/2 K.O. Delnice II u površini od 57 m2 ne koristi kao javno dobro.

Isto tako utvrđuje se da je nekretnina iz prethodnog stavka ove Odluke nastala cijepanjem od k.č. 16 006, a sve na osnovi Parcelacijskog elaborata GEO-STUDIA, Geodetske poslovnice iz Sesveta, Karlovačka 2A, od 03. srpnja 2006. godine i koji je sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Delnicama - zemljišno knjižni odjel temeljem ove Odluke i navedenog Parcelacijskog elaborata izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/07-01/02

Ur. broj: 2112-01-07-05

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr