SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

2.

Temeljem članka 13a točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« broj 5/02) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo jeODLUKU
o izboru izvoditelja radova na održavanju javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju, te zelenih površina u groblju Viškovo tijekom 2003.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja, dodjeljuje Izvoditelju M.E.H.O.R. doo Rijeka, A. Kosića Rika 11b (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) održavanje javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju, te zelenih površina u groblju Viškovo tijekom 2003.

.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje se Izvoditelju tijekom 2003. godine, zaključno sa 31. prosincem 2003. godine.

Članak 3.

Ukupna cijena Izvoditelja za pruženu uslugu iznosi 177.155,94 kuna, sukladno ponudi od 30. prosinca 2002. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-9

Viškovo, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51216&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr