SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA SKRAD
30

4.

Temeljem odredbi članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/07-01/01

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 12. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2006 / 4

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51311&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr