SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

4.

Na osnovi članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00 i 114,01) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je z.č. broj 893/93, neplodno od 85 m2 upisana u zk. ul. broj P1, k.o. Mošćenice izgubila značaj javnog dobra u općoj uporabi te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište unutar zahvata Detaljnog plana uređenja »JIR«.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Opatiji u Zemljišnoj knjizi provest će uknjižbu na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke briše javno dobro u općoj uporabi i kao vlasnik upiše Općina Mošćenička Draga.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/04

Ur. broj: 2156/03-07-1

M. Draga, 15. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51417&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr