SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

Općina Viškovo

1.

Temeljem članka 13a točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« broj 5/02) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Viškovo
u 2003. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja, dodjeljuje Izvoditelju »RO- TEN« vl. Eduard Romih, Viškovo, Kosi 76 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje se Izvoditelju tijekom 2003. godine, zaključno sa 31. prosincem 2003. godine.

Članak 3.

Ukupna cijena Izvoditelja za pruženu uslugu iznosi 239.665,09 kuna, sukladno ponudi od 30. prosinca 2002. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-8

Viškovo, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51216&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr