SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD ČABAR
30

3.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03) Gradsko poglavarstvo Grada Čabra, na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Čabra

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce.

U svako vijeće mjesnih odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce bira se 5 članova.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 22. travnja 2007. godine.

Članak 3.

Sredstva za provedbu izbora osigurana su u Proračunu Grada Čabra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/07-01/1

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 16. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ČABRA

Gradonačelnik
Marijan Filipović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51306&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr