SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

9.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine«, Primorsko-goranske županije, broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti
socijalnog standarda građana

Članak 1.

U Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/03 i 21/06) članak 18. mijenja se i glasi:

»Obitelj u stanju socijalne potrebe iz članka 17. stavka 1. točke 1. ove Odluke ostvaruju pomoć jednokratno u iznosu, čiju visinu za tekuću kalendarsku godinu određuje Gradsko poglavarstvo.

Gradsko poglavarstvo uvažavajući socijalni moment i proračunske mogućnosti može odrediti da roditelji iz Obitelji navedenih u stavku 1. ovog članka na ime ove pomoći dobiju veći iznos nego ostali roditelji.

Pomoć se ostvaruje nakon podnošenja pismenog zahtjeva uz koji prilažu dokaz o udovoljavanju uvjeta i izvadak iz matice rođenih.«

Članak 2.

Članak 19. Odluke mijenja se i glasi:

»Roditelj novorođenog djeteta sa prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, ostvaruju pomoć jednokratno u iznosu , čiju visinu za tekuću kalendarsku godinu određuje Gradsko poglavarstvo, podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji prilažu izvadak iz matice rođenih.«

Članak 3.

U stavku 1. članka 19.a Odluke riječi: »... od 5.000,00 kuna« brišu se i zamjenjuju se sa tekstom koji glasi:

»kojega za tekuću godinu odredi Gradsko poglavarstvo.«

Članak 4.

U stavku 2. članka 19.a između naziva mjesta »Srem« i »Belej« dodaje se »naziv mjesta »Osor«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 402-01/07-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr