SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

7.

Na temelju članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 ) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu
Grada Malog Lošinja u 2007. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se javne potrebe u športu , raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju športskih programa i aktivnosti klubova, sportaša i udruga sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

- djelovanje športskih klubova i udruga,

- športske pripreme, organizacija i provedba sustava natjecanja

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge športske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te postizanje psihofizičke sposobnosti građana,

- planiranje, izgradnja i održavanje športskih terena i igrališta te građevina od značaja za grad.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u športu na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu iznose 2.239.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja za 2007. godinu provodit će se kroz slijedeće klubove, društva, udruge i aktivnosti te programe, a rasporedit će se na slijedeći način:

1. Klubovi i društva 1.319.000,00 kn

1.1. SRD Udica 73.000,00 kn

Redovni rad kluba, kup veterana, arbunada, takmičenja u okviru Saveza.

1.2. Boćarski klub Lošinj 64.000,00 kn

Za redovnu djelatnost: natjecanja u hrv.ligi, organiziranje više turnira, škola boćanja za najmlađe, održavanje igrališta.

1.3. Vaterpolo klub Lošinj 105.000,00 kn

Redovna djelatnost, takmičenja u ligi, prvenstva; škola vaterpola i međunarodni vater. turnir.

1.4. SD Škarpina 20.000,00 kn

Redovna djelatnost po programu.

1.5. Košarkaški klub Jadranka 150.000,00 kn

Redovna djelatnost kroz rad seniorske, juniorske i kadetske ekipe te sekciju veterana, natjecanja u ligama, škola košarke za 5.-8.razred, prijateljski susreti veterana.

1.6. Teniski klub Lošinj 73.000,00 kn

Redovan rad kluba, treninzi, klupski turniri i liga, teniski vrtić i škola; organizacija teniskih turnira.

1.7. Nogometni klub Lošinj 300.000,00 kn

Redovna djelatnost po programu.

1.8. Karate klub Lošinj 80.000,00 kn

Redovna djelatnost, sudjelovanje na natjecanjima, redovni treninzi, karate škola.

1.9. Šahovski klub 22.000,00 kn

Natjecateljska aktivnost, pojedinačna i ekipna; izvan natjecateljska aktivnost, škola šaha, populariziranje šaha; otvoreni turnir.

1.10. Planinarsko društvo Osoršćica 25.000,00 kn

Redovan djelatnost po programu.

1.11. Kuglački klub Čikat 66.000,00 kn

Takmičenja u ligama, na državnom nivou, u muškom i ženskom kuglanju, rad s a mladima.

1.12. Društvo šport. rekreacije HEP 6.000,00 kn

Sufinanciranje redovnih aktivnosti članova društva HEP-a.

1.13. Streljački klub 45.000,00 kn

Redovan djelatnost, treninzi zračnom puškom i pištoljem, škola streljaštva za 4. i 5. raz osnovne škole, nastupi u ligi Gradova, prvenstvima.

1.14. Jedriličarski klub Jugo 200.000,00 kn

Redovna djelatnost, troškovi trenera, sudjelovanje na regatama i državnim prvenstvima, organizacija regata i škole jedrenja za starije.

1.15. Društvo za šport. rekreaciju Lošinj 5.000,00 kn

Uključivanje što više građana u bavljenje sportskom rekreacijom, školovanje amat. kadra, organizacija i suorganizacija povremenih manifestacija.

1.16. Klub skijanja na vodi 10.000,00 kn

Populariziranje sporta, škola skijanja za mladež, otvoreno prvenstvo M. Lošinja.

1.17. Ženski odbojkaški klub 20.000,00 kn

Novoosnovani klub, stručno usvajanje vještina kod djevojaka do 15 godina, rad budućeg takmičenja u kategoriji, također rekreativna odbojka.

1.18. Malonogometni klub Lošinj 20.000,00 kn

Novoosnovani klub, natjecanje u ligi, školovanje stručnog kadra.

1.19. Sportski bridž klub M. Lošinj 5.000,00 kn

Novoosnovani klub, omasovljavanje kod mladih, održavanje tečajeva za građanstvo, održavanje turnira.

1.20. Ostale tekuće donacije 30.000,00 kn

Redovna djelatnost novoformiranih klubova i ostale aktivnosti.

2. Upravljanje sportskim objektima 765.000,00 kn

2.1. Sportska dvorana 255.000,00 kn

Obzirom na postojanje kućnog majstora, kroz radove na održavanju objekta nabavljati će se sitni inventar, 20.000,00 kn i razni materijal za održavanje, 20.000,00 kn. Za nastavak radova na tekućem i investicijskom održavanju namijenjeno je 200.000,00 kn neophodnih za zamjenu preostale vanjske stolarije (bočni ulazi), uređenje okoliša, fasade. Za obnovu sportskih rekvizita u dvorani namijenjeno je 15.000,00 kn.

2.2. Dječja igrališta 110.000,00 kn

Za održavanje postojećih igrališta, Zagazinjine, Veli Lošinj, Ćunski utrošit će se 20.000,00 kn, a za nabavku i zamjenu igrala 60.000,00 kn. Za nastavak izrade projektne dokumentacije novih igrališta 30.000,00 kn.

2.3. Dječje igralište Malin 400.000,00 kn

Nakon dovršetka izrade projektne dokumentacije i potrebnih dozvola izvoditi će se radovi na novom dječjem igralištu koji će se sastojati od građevinksih radova i nabavke opreme.

3. Programska aktivnost 155.000,00 kn

U okviru nadležnosti Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom provoditi će se samostalne aktivnosti u cilju unapređenja i poticanja športa i to:

Nagrade sportašima 25.000,00 kn

Nagrade lokalnim sportašima koji su članovi državne reprezentacije ili su svrstani u neku od kategorija sportaša odnosno imaju iznimne rezultate.

Obljetnice i proslave 30.000,00 kn

Sufinanciranje izdataka kod organizacije sportskih događanja povodom određenih datuma, Dan sporta, Dan Grada, Božična i Novogodišnja sportska takmičenja; proslave jubileja.

Pokroviteljstva 100.000,00 kn

Sufinanciranje održavanja sportskih događanja od lokalnog i šireg značenja:

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr