SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

6.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada
Malog Lošinja u 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se javne potrebe u kulturi, raspored i sredstava namijenjenih za redovno financiranje i realizaciju kulturnih programa ustanova i udruga u kulturi na području Grada Malog Lošinja u 2007. godini, sukladno pojedinačnim programima ustanova i udruga, te sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

- sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programi),

- osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i ne knjižne građe, proširenju prostornih uvjeta matične službe i održavanju i proširenju broja područnih odjela,

- osiguranje uvjeta za obavljanje likovno-galerijske djelatnosti i poticanje organiziranja izložbi eminentnih hrvatskih i stranih umjetnika,

- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,

- investicijsko održavanje i adaptacija objekata sa namjenom u kulturi te opremanje istih,

- osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu iznose 6.987.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu provodit će se kroz slijedeće ustanove i udruge u kulturi te programe, a rasporedit će se na slijedeći način:

1. Ustanove u kulturi 4.244.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište 3.562.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 2.237.000,00 kn

- za programe 530.000,00 kn

- za nabavu knjižne građe 5.000,00 kn

- za otkup i restauraciju umj. građe 100.000,00 kn

- za investicijske projekte 690.000,00 kn

Redovna djelatnost

Kultura

Sredstva uključuju i odnose se i na financiranje budućeg muzeja koji će se osnovati tijekom 2007. godine.

Pučko otvoreno učilište, kojeg je osnivač Grad Mali Lošinj, ustanova je koja pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost i djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje muzejsko-galerijska djelatnost, kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost te osnovna glazbena škola.

Muzejska djelatnost odvija se u Creskom muzeju i Lošinjskom muzeju, u okviru kojeg djeluje Arheološka zbirka Osor, muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju, Umjetničke zbirke u Palači Fritzy i ured, budući muzej pomorstva i podmorske baštine, u Palači Kvarner. U okviru galerijske djelatnosti organiziraju se povremene izložbe u galerijskim prostorima Kule, Umjetničkih zbirki i loggie u Arheološkoj zbirci.

Za funkcioniranje redovne djelatnosti predviđeno je dodatno zapošljavanje dva nova djelatnika, kustosa-vježbenika, arheologa u Lošinjskom muzeju i muzejskog tehničara-vježbenika u Creskom muzeju.

Obrazovanje

Obrazovanje se odvija putem osnovne glazbene škole Josipa Kašmana, u matičnoj školi u Malom Lošinju područnom odjelu u Cresu, kroz individualni i grupni rad u petodnevnom tjednu, sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i zakonu o umjetničkom obrazovanju. Škola će se i dalje uključivati u produkciju za javnost, obilježavanjem proslava i blagdana.

Programska djelatnost

Kroz programsku djelatnost organizirati će se kazališne predstave gostujućih kazališnih kuća za odrasle, mlade i djecu te će se surađivati s lokalnim kazalištem JAK. Osigurati će se broj kino predstava na prošlogodišnjoj razini odnosno oko tri naslova u tjednu. Koncertna aktivnost odvijat će se prigodom obilježavanja blagdana i važnih datuma, posebno i pojačano u vrijeme turističke sezone uz nastupe renomiranih hrvatskih i stranih izvođača te uključivanjem domaćih izvođača. Nastaviti će se sa realizacijom posebno kvalitetnih projekata kao što je jazz festival, blues večeri i sl. Aktivnosti će se izvoditi samostalno i u suradnji s Turističkom zajednicom grada. Galerijska djelatnost odvijat će se dijelom u vlastitoj produkciji i kroz nastavak organiziranja izložbi renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u suradnji sa umjetničkom agencijom.

Otkup i restauracija umjetničke građe

Planiraju se sredstva za otkup muzejske građe za budući muzej pomorstva i podmorske baštine, posebice iz privatne zbirke A. Cosulicha iz Italije.

Investicijski projekti

Planiraju se završni radovi na opremanju Palače Fritzy namještajem u izložbenom i uredskom prostoru te depotu zbirki, u cilju konačnog otvaranje cjeline objekta.

U Creskom muzeju, sredstvima Grada Cresa, restaurirati će se muzejski izlošci i opremati Palača Arsan.

Za potrebe glazbene škole opremati će se prostori namještajem i opremom.

Radovi na uređenju Kina V. Nazora nastaviti će se uređenjem ljetne terase prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Gradska knjižnica i čitaonica 718.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 599.000,00 kn

- za nabavku knjižne građe 80.000,00 kn

- za uređenje knjižnice 39.000,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica je ustanova koja je izdvojena iz Pučkog otvorenog učilišta i djeluje kao samostalna ustanova od 1. 10. 2006. godine. Osnivanje prve Knjižnice i čitaonice datira iz 1887. godine.

Redovna djelatnost /nabavka knjiga/ uređenja

Osnovni zadatak je nabavka i obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe, izrada biltena i kataloga, osiguranje pristupačnosti, korištenje i posudba knjižne građe te protok informacija. KIČ ima odjele za odrasle, djecu, čitaonički prostor, prostor za korištenje elektroničkih medije, prostor za studijski rad, referentnu i zavičajnu zbirku. Osnovni akcent staviti će se na pripreme za proširenje knjižnice i čitaonice, privremeni smještaj na novu lokaciju te proslavu 120. godišnjice postojanja knjižnice i čitaonice. Knjižna građa nabavlja se sredstvima Grada i Ministarstva kulture. Knjižnica ima ogranke u Velom Lošinju, Nerezinama i Unijama. Planirat će se pripreme na otvaranju ogranka u Ćunskom.

2. Udruge u kulturi 801.000,00 kn

Grad Mali Lošinj podržava svaki oblik udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma, u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanje slobodnog vremena, građana, posebice djece i mladeži.

2.1. Kazalište JAK 130.000,00 kn

Do dvije premijerne predstave i izvedba starih predstava, honorari umjetničkim suradnicima, oprema predstava i gostovanje.

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana 170.000,00 kn

Za redovnu djelatnost: nabavku dijela uniformi i zamjenu instrumenata, financiranje plaće voditelja orkestra, ukupno 150.000,00 kn; za glazbeni tečaj 20.000,00 kn.

2.3. Folklorna grupa Manfrina 30.000,00 kn

Redovni troškovi, šivanje nošnji, sufinanciranje sudjelovanja na smotri folklora.

2.4. Folklorna grupa Studenac 5.000,00 kn

Redovni troškovi za izradu nošnje i sudjelovanju na smotri folklora.

2.5. Lošinjske mažoretkinje 73.000,00 kn

Rad sa tri postave mažoretkinja, osuvremenjivanje koreografija, nabavka nove uniforme, voditeljstvo i sudjelovanje na smotri.

2.6. Društvo naša djeca 35.000,00 kn

Okupljanje djece i djelovanje kroz rad više sekcija i radionica, obilježavanje prigodnih datuma.

2.7. Ogranak Matice hrvatske 32.000,00 kn

Redovna djelatnost, izdavačka, tiskanje knjige G. Stuparicha, organiziranje književnih večeri.

2.8. Ogranak Katedre Čakavskog sabora 20.000,00 kn

Redovna djelatnost, izdavačka, knjiga Nerezinski libar, Ljetopis Katedre i obilježavanje 20. obljetnice.

2.9. Zavičajni klub studenata 25.000,00 kn

Redovna djelatnost: kulturna događanja i susreti, ukupno 15.000,00 kn; opremanje klupskih prostorija, 10.000,00 kn

2.10.Unije Workshop 10.000,00 kn

Program Unijskog kulturnog ljeta (izložbe, muzičke večeri) i unijska jesen maslina (izložbe, predavanja)

2.11.Harmonija, Ćunski 10.000,00 kn

Redovna djelatnost u očuvanju tradicije maslinarstva u Ćunskom, uređenje unutrašnjosti toša i obilježavanje Sv. Nikole.

2.12. Lošinjsk karneval 20.000,00 kn

Organiziranje karnevalskih zabava, izrada kostima i maski, sudjelovanje na smotrama za odrasle i djecu.

2.13. Zavičajno društvo Puntari 15.000,00 kn

Redovan djelatnost, izdavanje lista i organiziranje lokalnih proslava.

2.14. Zajednica Talijana 57.000,00 kn

Redovna djelatnost, kulturna događanja i aktivnosti u očuvanju identiteta, kulture i jezika.

2.15. Plan B 35.000,00 kn

Redovna aktivnost udruge mladih u osmišljavanju slobodnog vremena i poticanju kreativnosti, radionice.

2.16. Klapa Čikat 5.000,00 kn

Redovan djelatnost, afirmacija i izvođenja autohtonih klapskih pjesama.

2.17. Osorske glazbene večeri 103.000,00 kn

Redovna djelatnost organiziranja ljetnog programa klasične muzike u Osorskoj katedrali.

2.18. Udruga Artour, Nerezine 15.000,00 kn

Projekt umjetničke ture i izložbe, istovremeno na više lokacija u malim mjestima.

2.19. Udruga Uklad, Sv. Jakov 3.000,00 kn

Redovna djelatnost, proslave

2.20. Društvo Sv. Frane, Nerezine 8.000,00 kn

Izdavačka djelatnost, izdavanje knjige »Nerezinski libar«.

3. Ostali programi 53.000,00 kn

Izložbene aktivnosti 13.000,00 kn

Financirat će se samostalni projekti, izložba fotografija i instalacija M. Dittmar, Vado via - 4.000,00 kn, izložba Tradicija pomorstva Kvarnera - 4.000,00 kn, ostali projekti- 5.000,00 kn.

Znanstvene aktivnosti 40.000,00 kn

Sufinanciranje organizacije i održavanja 6. lošinjskih dana bioetike i 3. Bioetički forum za jugoistočnu Europu.

4. Djelatnost medija 382.000,00 kn

Potpore provedbi redovnih programa tiskanog, audio i vizuelnih medija od interesa za Grad.

4.1. Avix-video studio 80.000,00 kn

Izdavanje lista Otočki vjesnik.

4.2. Radio Lošinj-radio Jadranka 220.000,00 kn

Emitiranje redovnog svakodnevnog radijskog programa, 200.000,00 kn; nabavka opreme 20.000,00 kn.

4.3. Kanal RI 45.000,00 kn

Emitiranje emisija sa područja Grada Malog Lošinja uz sufinanciranje i Turističke zajednice grada.

4.4. Novi list 37.000,00 kn

Izdavanje lista i sufinanciranje Otočkog priloga.

5. Programska aktivnost 200.000,00 kn

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma, gradskih manifestacija i blagdana s ciljem kvalitetnijeg osmišljavanja i provedbe istih u samom gradu i okolnim mjestima, a odnosi se na:

- pokroviteljstva manifestacija

(ostali nespomenuti rashodi): 80.000,00 kn

Proslava 120. godišnjice knjižnice i čitaonice, 10.000,00 kn; razna izdavačka djelatnost. 10.000,00 kn; MIK 60.000,00 kn.

- vlastiti programi ili suorganizacije

(int. i osobne i ostale usluge) 110.000,00 kn

Dan Grada 35.000,00 kn; Dan glazbe 10.000,00 kn; Božić/ Nova godina 36.000,00 kn; pučke fešte 20.000,00 kn; dječji tjedan 6.000,00 kn; ostalo 3.000,00 kn.

- promidžba i informiranje/reprezentacija 10.000,00 kn

izdavanje letaka, plakata i sl. u prigodi značajnjih kulturnih događanja.

6. Kapitalna ulaganja-Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara1.870.000,00 kn

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara te ulaganje u objekte kulture, kapitalna su ulaganja kao obveza Grada temeljena na posebnim zakonskim odredbama i potrebama zajednice da njeguje i čuva te unapređuje kulturna dobra. Radi se o pojedinačno zaštićenim objektima i objektima koji se nalaze u granicama zaštićenih povijesnih cjelina:

6.1. Palača Kvarner 600.000,00 kn

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju objekta, muzeološki postav i pripremne radnje.

6.2. Knjižnica i čitaonica 500.000,00 kn

Početak izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju Knjižnice i čpitaonice, nastavak u 2008. godini.

6.3. Tuorić Nerezine-muzej maslinarstva 410.000,00 kn

Muzeološki postav, početak izvođenja radova, dovršetak u 2008. godini.

6.4. Kulturni dom u Velom Lošinju 200.000,00 kn

Dovršetak uređenja kulturnog doma, velike sale i opremanje.

6.5. Kaštel mali Lošinj 130.000,00 kn

Određivanje namjene objekta, provedba arhitektonskog natječaja, izbor najboljeg rada.

6.6. Zaštita osorskih bedema 30.000,00 kn

Izrada elaborat o zaštiti osorskih bedema, pripreme za radove na zaštiti u fazama izvođenja.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«, Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 402-01/07-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr