SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

3.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05 i 32/06) Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2007. godine, donijelo je sljedeću

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o postavi urbane opreme na području
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja, klasa: 350-02/06-01/04, ur. br. 2213/01-01- 06-2 od 3. travnja 2006. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 15/06, u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na poslovne prostore koji koriste javne površine ili u poslovnom prostoru obavljaju svoju djelatnost, a nalaze se u svim ostalim dijelovima grada Malog Lošinja i svim naseljima na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 3.

Korisnici poslovnih prostora koji se nalaze na području navedenom u čl. 1 ove Odluke, ukoliko imaju tendu, fasadnu tendu ili suncobran dužni su uklopiti iste u slijedeće uvjete:

1. Tende, suncobrani i fasadne tende poslovnih prostora unificiraju se u boji, obliku i materijalu. Materijal je isključivo akrilno platno i monokroman.

Površinska masa materijala za suncobrane je 220 g/m2, a za tende i fasadne tende je 295 g/m2. Visina stalka suncobrana iznosi 340 cm, a visina tendi do sljemena tende je max 400 cm.

Visina između poda ili podesta i ruba tende, suncobrana i fasadne tende iznosi najmanje 2,00 m.

Boja tende, suncobrana i fasadnih tendi utvrđuje se prema naseljima i to:

- Mali Lošinj - sve ulice osim iz st. čl. 1. ove odluke: bež boja, jednobojno bez uzoraka;

- Mali Lošinj - Sv. Martin: sinje plava-svjetlo siva ili plavo- bijela, prugasta;

- Mali Lošinj - Čikat: tonovi zelene jednobojna ili prugasta;

- Veli Lošinj - grad: kamenobijela i bež boja, jednobojna ili prugasta;

- Veli Lošinj - Rovenska: sinje plava-svjetlo siva, prugasta;

- Nerezine: tonovi boje breskve ili terakota-boja breskve, prugasta;

- Osor: žuto-oker, jednobojna ili prugasta;

- Susak: plava, bež ili kameno siva, jednobojna ili prugasta;

- Unije, Artatore, Ilovik: plava, prljavo bijela, jednobojna ili prugasta;

- Punta Križa, Belej, Ćunski, Ustrine: maslinasto zelena, kameno bijela, jednobojna ili prugasta.

Suncobrani moraju biti jednobojni, a tende mogu biti jednobojne ili prugaste.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 7.

Natpis s nazivom kulturne ustanove, spomenika kulture ili najava kulturnih događanja, izvodi se na čvrstom - akrilnom platnu sinje plave boje sa zlatno-žutim slovima, sa zupčastim završetkom u Velom Lošinju i Osoru, a sa kapičastim završetkom u Malom Lošinju i ostalim mjestima, postavljeno na mjedenim nosačima.«

Članak 4.

Članak 10. (do sada članak 9.) Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 10.

Posude s ukrasnim biljem na javnim površinama u Malom Lošinju i svim ostalim naseljima na području Grada Malog Lošinja, moraju biti od terakote, osim u Osoru, gdje moraju biti tipa kamenice oblikom i bojom.

Posude s ukrasnim biljem na ugostiteljskim terasama postavljaju se isključivo unutar korištene javne površine. Maksimalna visina posuda je do 50 cm. Ne dozvoljava se postava drvenih, metalnih, betonskih ili zelenih ograda.«

Članak 5.

Članak 13. (do sada članak 12.) Odluke, mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima ili koriste javnu površinu, a nalaze se na području navedenom u čl. 1 ove Odluke, dužni su uskladiti se sa svim odredbama ove Odluke i to na slijedeći način:

- sve uvjete vezane za tende, suncobrane i fasadne tende, te urbanu opremu iz st. 1. članka 1. Odluke potrebno je uskladiti do 1. srpnja 2007. godine.

- sve uvjete vezane za tende, suncobrane i fasadne tende, te urbanu opremu iz st. 2. članka 1. Odluke potrebno je uskladiti do 1. srpnja 2008. godine.

Članak 6.

Članci 7.-15. postaju članci 8.-16.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-07-2

Mali Lošinj, 5. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr