SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
4

4.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Komunalni doprinos 661.702,00 468.513,18 70,8

2. Kapitalne potpore Državnog proračuna 300.000,00 300.000,00 100,0

3. Kapitalne potpore PGŽ 700.000,00 700.000,00 100,0

4. Tekuće potpore PGŽ 393.940,00 393.940,00 100,0

5. Doprinos za šume 437.789,63 506.096,64 115,6

6. Prenijeti dio neutrošenih sredstava

komunalnog doprinosa iz 2005. godine 0,00 224.324,56


Ukupno prihodi kn 2.493.431,63 2.592.874,38 104,0


II.

B. OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Građenje javnih površina 393.558,14 504.753,98 128,3

1.1. otkup zemljišta za proširenje nogostupa, zelenih i ostalih javnih površina 28.000,00 27.633,88 98,7

1.2. katastarske izmjere i podloge za uređenje parka i ostalih javnih površina

u Staroj Sušici 365.558,14 477.120,10 130,5

2. Građenje nerazvrstanih cesta 461.250,00 452.908,63 98,2

2.1. pojačano održavanje odvodnje atmosferskih voda u Ul. I. G. Kovačića

275-325 u Ravnoj Gori (cesta Ž 5034) 240.000,00 239.865,83 99,9

2.2. pojačano održavanje odvodnje atmosferskih voda Kupjak centar (cesta D 3) 145.000,00 136.792,80 94,3

2.3. idejno rješenje prometnica »Suhi vrh« I. i II. 76.250,00 76.250,00 100,0

3. Građenje javne rasvjete 82.000,00 81.334,42 99,2

3.1. rekonstrukcija javne rasvjete u Ravnoj Gori ulice Vatrogasna

Kralja Tomislava - Branimira Markovića 82.000,00 81.334,42 99,2

4. Građenje groblja 160.000,00 158.057,87 98,8

4.1. pojačano održavanje groblja Kupjak 160.000,00 158.057,87 98,8

5. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 1.001.743,49 1.001.743,49 100,0

5.1. sufinanciranje izgradnje vodovoda Poljička kosa 900.000,00 900.000,00 100,0

5.2. sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda »Pod rub« 101.743,49 101.743,49 100,0

6. Građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada 187.880,00 187.880,00 100,0

6.1. sanacija deponija otpada 187.880,00 187.880,00 100,0

7. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 207.000,00 206.195,99 99,6

7.1. sufinanciranje sustava javne odvodnje Ravne Gore 0,00 0,00 0,0

7.2. otkup zemljišta za izgradnju sustava javne odvodnje Ravne Gore 207.000,00 206.195,99 99,6


U k u p n o r a s h o d i 2.493.431,63 2.592.874,38 104,0


III.

Svi planirani programi za 2006. godinu u potpunosti su dovršeni. Planirana projektna dokumentacija sustava javne odvodnje Ravne Gore je u potpunosti dovršena te ishođena načelna građevinska dozvola. S obzirom da je investitor izgradnje javne odvodnje Komunalac d. o. o. Delnice, to je u točki II.7.1. za ovaj projekt prikazano izvršenje 0,00 kuna.

IV.

C. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 692.837,74 kn utrošena su za građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 100.536,82 kn

- za nerazvrstane ceste 352.908,63 kn

- za groblja 158.057,87 kn

- za javnu rasvjetu 81.334,42 kn.

2. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 506.096,64 kn utrošena su za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 104.217,16 kn

- za građenje objekata i uređaja za opskrbu

pitkom vodom 301.743,49 kn

- za građenje objekata i uređaja za

odlaganje komunalnog otpada 93.940,00 kn

- za građenje objekata i uređaja za odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda 6.195,99 kn.

Klasa: 363-01/07-01/5

Ur. broj: 2112/07-02-07-1

Ravna Gora, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51314&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr