SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA FUŽINE
8

8.

Na osnovu članka 64. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 48. i 68. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i i 07/06) te članka 8. Poslovnika Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko poglavarstvo Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o raspuštanju Vijeća Mjesnog odbora Lič

Članak 1.

Raspušta se Vijeće Mjesnog odbora Lič sa 1. ožujka 2007. godine.

Članak 2.

Vijeće Mjesnog odbora Lič raspušta se poradi učestalog kršenja odredbi Statuta Općine Fužine i Odluke o mjesnoj samoupravi kao i zbog neizvršavanja poslova prema odredbama navedenih propisa.

Članak 3.

Obvezuje se Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lič da cjelokupnu arhivu Mjesnog odbora preda Općini Fužine u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Obvezuje se Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Lič da izvrši primopredaju prostora i opreme koju je koristio Mjesni odbor Lič.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-02-07-17

Fužine, 28. veljače 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=10009&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr