SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

Općina Fužine

6.

Na osnovu članka 64. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 48. i 68. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i i 07/06) te članka 8. Poslovnika Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko poglavarstvo Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o raspuštanju Vijeća Mjesnog odbora Fužine

Članak 1.

Raspušta se Vijeće Mjesnog odbora Fužine sa 1. ožujka 2007. godine.

Članak 2.

Vijeće Mjesnog odbora Fužine raspušta se poradi neizvršavanja povjerenih mu poslova sukladno odredbama Statuta Općine Fužine i Odluke o mjesnoj samoupravi.

Članak 3.

Obvezuje se Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora da cjelokupnu arhivu Mjesnog odbora preda Općini Fužine u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-02-07-16

Fužine, 28. veljače 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=10009&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr