SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA BAŠKA
9

9.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. veljače 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»« Primorsko-goranske županije broj 54/06), članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1.Održavanje čistoće javnih površina
i odvoz komunalnog otpada 584.000,00

2. Održavanje javnih površina 1.260.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 190.000,00

4. Javna rasvjeta 350.000,00

5. Groblja 40.000,00

6. Ostalo 445.000,00


UKUPNO RASHODI 1. - 6. 2.869.000,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA I ODVOZ KOMUNALNOG
OTPADA 584.000,00

1.1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 490.000,00

1.1.1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Baška svakodnevno, a pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

1.1.2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno

1.1.3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 94.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.260.000,00

2.1.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 460.000,00

2.1.1. Redovno održavanje: 5.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš Narodnog doma u Jurandvoru

. okoliš Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj

. okoliš Doma kulture u Baški

2.1.2. Pojačano održavanje: 455.000,00

. park Ante Starčevića - na zaobilaznici

. vrtići u Uskočkoj ulici

. vrtići na Paladi

. vrtići u Ulici Emila Geistlicha (od »Polo line« do »Galeba«)

. vrtići uz plažu u Zaroku

. vrtić u Ulici Zdenke Čermakove (pošta)

. tamarisi uz plažu:

- park »Centralin« (košnja 2 puta)

- uz »Galeb«

- uz AC »Zablaće»

- uz Hotel »Tamaris«

. vrtići kod mrtvačnice u Baški

. park »Pod Marjanom«

Četvrtak,1.ožujka2007. Stranica479—broj8

 

. vaze sa cvijećem na javnim površinama

- ispred općine

- kod table u trajektnoj luci

- kod kapelice sv. Marka

- kod ulaza na plažu pokraj »Galeba«

. vrtići uz Ulicu Geistlicha (AC »Zablaće«)

. vrtići Korudalj - Jurandvor

. vrtići oko Zadružnog doma Draga Bašćanska

. vrtići preko puta hotela »Zvonimir«, Ulica Prilaz kupalištu

. ugradnja sustava navodnjavanja vrtići, šetalište E. Geistlicha

Poslovi redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina, pod čime se podrazumijeva i sadnja ljetnica u vrtićima, parkićima i vazama, povjereni su TD Baška d.o.o.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2.ODRŽAVANJE I LIČENJE SVIH
OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU
OPĆINE 90.000,00

OGRADE

. Kricin

. Zvonimirova (forza-atlantik)

. Zvonimirova - od Trgovine Krk Malinska do U.O. »Forza«

. Stepenice - park »Marijan«

. Stepenice - »Atlantik«

. mrtvački most Zaobilaznica

. most Vela rika - suha marina

. most suha marina - pritok Vele rike

. most Vela rika, Zarok

. most Vela rika, Batomalj

. Korudalj

. Draga Bašćanska - most Vela rika Zdenčina

. Draga Bašćanska - most Vela rika Banj

. Draga Bašćanska - most Vela rika Raskrižje

. Zadružni dom Draga Bašćanska - nogostup

KLUPICE

. Atlantik (nova) 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) 10

. spomenik - »vidikovac« (stare-drvo, zamijeniti) 3

. put do sv. Ivana (stare) 6

. put od sv. Ivana do mjeseca (stare i kućica na vrhu) 7

. Draga Bašćanska - park ispred doma (stare, drvo) 7

. Draga Bašćanska - autobusna stanica (stare, drvo) 2

. Draga Bašćanska - raskrižje (aluminijske) 2

. Draga Bašćanska - kraj kapelice (stare) 2

. Draga Bašćanska - put za Garinu (aluminijska) 1

. Žanac (stara, drvo) 1

. Kricin (stare, drvo) 10

. Lovački dom, stepenice Majke Božje (stare, drvo) 2

. Palada - »Franica« -»Ribar« (nove) 12

. Palada - stara velika) 1

. Palada - kutna dupla (stara) 2

. kupalište i park kraj kupališta (aluminijske) 19

. Jurandvor - autobusna postaja (stare) 2

. Jurandvor - kod Narodnog doma (aluminijske) 3

. Šetalište E. Geistlicha (barok pocinčane) 5

. vidikovac - trgovina »Tina« (nova) 1

. vidikovac - zaobilaznica (stara, drvo) 1

. sv. Mihovil, park (stara) 7

. poljski put (stare) 4

. Zarok (stara) 1

. trajektna luka 1

. kod mrtvačnice u Baški 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

Navedeni poslovi povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.3.KOŠNJA RASLINJA UZ
KOMUNIKACIJE 50.000,00

. košnja uz državnu cestu kroz naselja

. košnja u Zvonimirovoj ulici (raskrsnica Podmire do ulaza u naselje Baška)

orezivanje stabala uz prometnice

. Jurandvor - diskont

. Pod mire, raskrsnica do škole, Zvonimirova (topole, hrastići)

. Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza Velebita (platane, kesten)

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

2.4.ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I
BICIKLISTIČKLIH STAZA, POLJSKIH
PUTEVA I NOGOSTUPA 350.000,00

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od Lovačkog doma do vrh stepenica Majke Božje (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od Malina do Guvna (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od Malina do Pod jabuke (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od autobusne postaje Jurandvor do Batomlja (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od Pod jabuke do Batomlja (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put od mosta suha marina do Pod jabuke (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put Zakam (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put Pod mire (4 puta god.)

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku, od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje - put Malin u Dragi Bašćanskoj (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje puta od Zapavlića do Vele rike (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje Ulice Skopalj (4 put god.)

. nasipavanje i održavanje - put Guncićevo (4 puta god.)

. nasipavanje i održavanje - put za Majku Božju Goričku (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje - put za sv. Ivan (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje puteva uz AC »Zablaće« i Velu riku (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje - put za sv. Luciju (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje - Ulica Put Zablaća

. nasipavanje i održavanje - parkiralište u Dragi Bašćanskoj, Zdenčina (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje - parkiralište u Dragi Bašćanskoj, Pod Frgačići (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje - parkiralište u Dragi Bašćanskoj, »Perina mekot« (1 put god.)

. održavanje ulaza na plažu pokraj »Galeba«

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5.ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PROSJEKA,
POLJSKIH PUTEVA I PLAŽA 50.000,00

Poslovi se čišćenja divljih plažica povjeravaju TD Baška d.o.o.

2.6.ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 260.000,00

Stranica480—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

 

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potoka od Vinogradske ulice do mora - 3 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka uz groblje i stepenice u Dragi Bašćanskoj - 4 puta god.

. čišćenje i održavanje potoka Malin - Pod jabuke - 4 puta god.

. čišćenje i održavanje potoka Batomalj - državna cesta - 4 puta god.

. čišćenje i održavanje potoka Jurandvor, autobusna stanica - Batomalj

. održavanje bunara mul 1 i 2, pranje miniwashem 3 puta god., bojanje

. održavanje slavina i izljeva

- Fontana

- sv. Anton

- Zvonimirova

- Batomalj placa

. vodolovke na području općine-prema spisku

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 190.000,00

3.1.REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,
TRGOVA I PUTEVA 50.000,00

. nabava i postavljanje novih kućnih brojeva cca 100 kom

. postavljanje i skidanje dekoracije i bine u raznim prigodama:

- Dan Općine

- Plava zastava

- »Crna ovca«

- Ribarski dan

- Maškare

- Nova godina

. održavanje fontane pokraj zgrade Turističke zajednice

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3.2.POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA,
TRGOVA I PUTEVA 100.000,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama i prometnicama na području općine

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

3.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA 40.000,00

3.3.1.Redovno održavanje - postavljanje
i skidanje prometnih znakova 10.000,00

3.3.2.Pojačano održavanje - pojačano
održavanje - horizontalna signalizacija
(obnavljanje pješačkih prijelaza
i »stop« linija i dr.) 30.000,00

Poslovi redovnog održavanja prometne signalizacije povjeravaju su TD Baška d.o.o., dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

4. JAVNA RASVJETA 350.000,00

4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 220.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 130.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5.GROBLJA - održavanje groblja po naseljima
(paušalno) 40.000,00

Poslovi redovnog održavanja groblja se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6. OSTALO 445.000,00

6.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 95.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6.2. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 350.000,00

. 6.2.1. Redovno održavanje 25.000,00

. održavanje općinskih objekata po naseljima (paušalno)

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

6.2.2. Pojačano održavanje općinskih objekata 325.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

Članak 2

Ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2142-03-07-13

Baška, 27. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Zlatko Dorčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=10007&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr