SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA BAŠKA
2

2.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. veljače 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2006. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je Proračun Općine Baška za 2007. godinu 14. prosinca 2006. godine i isti je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 54/06), a u koji su uključena i rezerviranja viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 40.124,20 kn.

Članak 2.

Od iznosa rezerviranih prihoda iz prethodnih godina uvrštenih u Proračun Općine Baška za 2007. godinu, do 31. prosinca 2006. godine, utrošen je iznos od 11.337,00 kn, uvršten na poziciju 23. »održavanje protupožarnih putova«.

Članak 3.

Ukupno stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2006. godine iznosi 271.703,88 kn, a ukupne obveze prema dobavljačima na isti dan iznose 220.264,12 kn, iz čega proizlazi i višak sredstava iz 2006. godine u iznosu od 51.439,76 kn.

Članak 4.

Obzirom da su u temeljnom Proračunu Općine Baška za 2007. godinu od viška sredstava iz 2006. godine, rezerviranjima prihoda iz prethodnih godina, već raspoređene stavke:

.poz. 37.25 »produljenje plaže Zarok« 8.787,20 kn,

.poz. 89.3 »zaštita kulturne baštine - Corinthia« 20.000,00 kn,

to ostaje za rasporediti razliku u iznosu od 22.652,55 kn.

Članak 5.

Sukladno člancima 2., 3. i 4. ove Odluke, I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2007. godinu:

.umanjit će se stavka izdataka proračuna Općine Baška za 2007. godinu - poz. 23. »održavanje protupožarnih putova« za iznos od 11.337,00 kn,

.povećat će stavka izdataka proračuna Općine Baška za 2007. godinu - poz. 37.51 »ostale nespomenute komunalne usluge« za iznos od 22.652,55 kn.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2142-03-07-6

Baška, 27. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Zlatko Dorčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr