SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
17

17.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića te prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica tip I., slastičarnica tip II., slastičarnica tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II.) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada te sajmova, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel), Poglavarstvo Grada.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani i »Barovi« koji posluju u određenim ulicama na području Grada, mogu raditi najkasnije do 02,00 sata.

Popis ulica iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju na autobusnom i željezničkom kolodvoru, morskom putničkom pristaništu i u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu poslovati u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Članak 5.

Poglavarstvo Grada može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 2. te članka 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel na temelju saznanja o postojanju jednog od navedenih uvjeta.

Članak 6.

Poglavarstvo Grada može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, organizacije svadbi i maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 5. stavka 1. ove Odluke odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 30 dana prije održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel.

U tijeku postupka Odjel pribavlja i mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj posluje.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 7.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00 sati.

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekta te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98).

Članak 10.

Postupci koji su pokrenuti po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98) dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/39

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

POPIS ULICA

1. ANTE STARČEVIĆA

2. SCARPINA

3. KORZO

4. ADAMIĆEVA

5. RIVA

6. JADRANSKI TRG

7. TRPIMIROVA

8. ŽABICA

9. ADAMIĆEV GAT

10. GAT KAROLINE RIJEČKE

11. ZADARSKA

12. SPLITSKA

13. ZANONOVA

14. TRG 111. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

15. TRG REPUBLIKE HRVATSKE

16. IVANA HENCKEA

17. VERDIJEVA

18. ZAGREBAČKA

19. DEMETROVA

20. RIVA BODULI

21. BAZARIGOV PROLAZ

22. GNAMBOVA ULICA

23. IVANA ZAJCA

24. VATROSLAVA LISINSKOG

25. TRNININA

26. MATAČIĆEVA

27. WENZELOVA

28. RIBARSKA

29. VESLARSKA

30. ULJARSKA

31. BAČVARSKA

32. JEDRARSKA

33. MATIJE GUBCA

34. JELAČIĆEV TRG

35. MLJEKARSKI TRG

36. TRG IVANA KOBLERA

37. PAVLINSKI TRG

38. UŽARSKA ULICA

39. TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

40. MARINA DRŽIĆA

41. PETRA ZORANIĆA

42. PETRA ZRINSKOG

43. MIHANOVIĆEVA

44. MIRKA PIŠKULIĆA

45. ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA

46. MAROHNIĆEVA

47. RADIĆEVA

48. NIKE KATUNARA

49. DRAGE ŠĆITARA

50. PRILAZ VLADIMIRA GORTANA

51. PUT VINKA VALKOVIĆA POLETA

52. FRANKOPANSKI TRG

53. PARTIZANSKI PUT

54. GLAVINIĆEVA

55. VRLIJE

56. TRG VIKTORA BUBNJA

57. ŠENOINA

58. LINIĆEVA

59. VRTLARSKI PUT

60. PUT BOŽE FELKERA

61. STRMICA

62. JOSIPA KULFANEKA

63. ŠPINA

64. SLAVKA KRAUTZEKA

65. TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51000&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr