SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
16

16.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o.

Članak 1 .

Grad Rijeka kao većinski vlasnik daje suglasnost KD Autotrolej d.o.o. za zaduženje putem financijskog kredita u iznosu od 45.000.000,00 kn kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka radi nabavke autobusa za javni gradski prijevoz putnika.

Članak 2.

KD Autotrolej d.o.o. zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

Þ Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s

valutnom klauzulom u EUR

Þ Iznos kredita: 45.000.000,00 kuna

Þ Kamatna stopa: 5,874% - tromjesečni

EURIBOR + 2,2 p.p.

Þ Tromjesečni EURIBOR

(15. 12. 2006.) 3,674%

Þ Metoda obračuna kamate: proporcionalno

Þ Rok povrata kredita: 72 mjeseca - rate

Þ Dinamika otplate glavnice

i kamate: mjesečno

Þ Naknada za odobrenje

kredita: bez naknade

Þ Ukupna cijena kredita: 53.237.603,80 kn

Þ Instrumenti osiguranja

kredita: zalog na autobuse, polica

osiguranja vinkulirana

u korist kreditora i mjenice

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/38

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51000&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr