SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
14

14.

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zaduživanju Grada Rijeke
izdavanjem municipalnih obveznica

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/06 i 21/06) članak 1. mijenja se i glasi:

Stranica462—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

SLUŽBENENOVINE

»Grad Rijeka zadužit će se izdavanjem municipalnih obveznica, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 24.574.513 EUR, kroz trogodišnje razdoblje 2006. - 2008. godine, za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/06, 20a./06 i 8/07).«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavci 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»Nominalna vrijednost 24.574.513 EUR u tri tranše (u

vrijednosnog papira: 2006. godini 8.191.504 EUR; u

2007. godini 13.515.985 EUR; u

2008. godini 2.867.024 EUR)

Dinamika izdanja i iznos - izdanje u tri tranše

zaduženja po godinama: - u 2006. godini kunska

protuvrijednost iznosa od

8.191.504 EUR, po srednjem

tečaju HNB za EUR na dan

izdanja, odnosno zaduženje u

iznosu od 60.000.000,00 kuna,

- u 2007. godini kunska

protuvrijednost iznosa od

13.515.985 EUR, po srednjem

tečaju HNB za EUR na dan

izdanja, odnosno zaduženje u

iznosu od 99.000.000,00 kuna,

- u 2008. godini 2.867.024 EUR,

po srednjem tečaju HNB za

EUR na dan izdanja, odnosno

zaduženje u iznosu od

21.000.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica temeljem ove Odluke, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/46

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51000&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr