SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
13

13.

Na temelju odredbe članka 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/06) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/07) u iznosu od 17.744.125,43 kune.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenih sredstava od izdane prve tranše municipalnih obveznica u iznosu od 14.039.367,34 kune,

2. neutrošenih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu od 502.937,02 kune,

3. neutrošenih sredstava od pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 465.099,90 kuna,

4. neutrošenih sredstava prihoda od spomeničke rente u iznosu od 1.315.602,12 kuna,

5. neutrošenih sredstava od naknada za koncesije i naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 468.072,58 kuna,

6. neutrošenih sredstava prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 953.046,47 kuna.

Članak 3.

Neutrošena sredstava od izdane prve tranše municipalnih obveznica iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 14.039.367,34 kune raspoređuju se za financiranje kapitalnog projekta Kompleks dvoranskog plivališta »Kantrida«.

Članak 4.

Neutrošena sredstva za decentralizirane funkcije osnovnih škola iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 502.937,02 kune raspoređuju se za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola.

Članak 5.

Neutrošena sredstva pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke u ukupnom iznosu od 465.099,90 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

- obnova zgrade Dominikanskog

samostana 100.000,00 kuna,

- obnova zgrade Filodrammatice 165.099,90 kuna,

- obnova bivše upravne zgrade

»Rikard Benčić 100.000,00 kuna,

- pilot projekt »Info-centar za mlade« 100.000,00 kuna.

Članak 6.

Neutrošena sredstva prihoda od spomeničke rente iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke u ukupnom iznosu od 1.315.602,12 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

- obnovu pročelja unutar zaštićene

Urbanističke cjeline grada Rijeke 339.602,12 kuna,

- obnovu pročelja osnovnoškolskih

objekata unutar zaštićene Urbanističke

cjeline grada Rijeke (Centar za odgoj i

obrazovanje, OŠ SE »Gelsi«

i OŠ Pećine) 722.000,00 kuna,

- Turističkoj zajednici Grada Rijeke za

investicijsko održavanje i sanaciju

Gradine Trsat 254.000,00 kuna.

Članak 7.

Neutrošena sredstva od naknada za koncesije i naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru iz članka 2. stavka 1. točke 5. ove Odluke u ukupnom iznosu od 468.072,58 kuna, raspoređuju se za redovno održavanje pomorskog dobra.

Članak 8.

Neutrošena sredstva prihoda od komunalnog doprinosa iz članka 2. stavka 1. točke 6. ove Odluke u ukupnom iznosu od 953.046,47 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

- uređenje površina u Starom gradu 653.046,47 kuna,

- otkup zemljišta na gradskim grobljima 300.000,00 kuna.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/43

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51000&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr