SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
30

1.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - Pročišćeni tekst i 82/04) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenoga 1994. godine, 29. siječnja 1998. godine i 4. travnja 2003. godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 12. veljače 2007. godine donijela je

IZMJENU I DOPUNU
Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga

Članak 1.

U Uputstvu o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99, 17/ 00, 3/01, 29/03 i 12/05), naziv se mijenja i glasi: »Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge (GKTD »Murvica« d.o.o.) na način utvrđen ovom Odlukom, a prema važećem cjeniku koji utvrđuje Uprava uz suglasnost Skupštine Društva.

Obračun odvoza otpada za ulice u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« sastoji se iz dva dijela. Prvi dio čini iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava, utvrđuje se na osnovi veličine posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 3. stavak 1. ove Odluke u u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posude. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovi evidentiranog broja pražnjenja posude.

Fiksna naknada i varijabilni dio iznose:

NETO CIJENA

GRAĐANI

GOSPODARSTVO

FIKSNA
NAKNADA

0,53 kn x litara posude

0,80 kn x litara posude

VARIJABILNI DIO
PRAŽNJENJE
POSUDE

0,04 kn x litara posude x broj pražnjenja

0,04 kn x litara posude x broj pražnjenja

«

Članak 3.

Članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U naselju Crikvenica u ulicama: Ulica Kralja Tomislava br. 107 i od br. 140 do br. 146, Vukovarska ulica do broja 39, Ulica Drage Gervaisa, Ulica Marka Marulića, Ulica Julija Klovića, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Tina Ujevića, Ulica Braće dr. Sobol, Ulica Viktora Finderlea, Ulica dr. Ivana Kostrenčića i Ulica Marije Styskalove, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Stube Ede Lovrića od br. 1 do 6, Ključecov prolaz br 1, Stube M. Dvorinčića, Prolaz Danijela Kneza, Prolaz braće Urbanetz, Ulica Zvonka Cara, Gajevo šetalište, Ulica braće Buchoffer, Ulica Milovana Muževića, Ulica Vladimira Nazora, Čakavska ulica br 1 do 6, te u svim ulicama naselja Selce, naselja Dramalj i naselja Jadranovo provodit će se »Pilot projekt odvoza otpada« u vremenu od 9. 3. 2005. do 31. 12. 2008. god.«

Članak 4.

Članak 8a. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza Pilot projekta neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja koji već imaju posude odgovarajuće veličine i standarda moći će iste koristiti uz uvjet da omoguće GKTD »Murvica« ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« dužni su od 01. lipnja 2005.godine koristiti posude sukladno standardima st. 2. ovog čl. i veličine sukladno čl. 7a. st. 2 ove Odluke.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši potrošačima priključenim na javni kanalizacijski sustav prema količini isporučene vode m3 od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski i važećim cijenama. Za stambene zgrade koje nemaju odvojene priključke vode za svaki pojedini stan (kolektivno stanovanje) obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema m2 površine pojedinog stana, a iskazuje se na računu - jednom mjesečno.«

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ovlašćuje se Skupština Društva za izradu pročišćenog teksta Odluke.

Klasa: 363-01/07-01/68

Ur. broj: 2107/01-10-07-1

Crikvenica, 12. veljače 2007.

SKUPŠTINA GKTD
»MURVICA« d.o.o. CRIKVENICA

Predsjednik
Skupštine GKTD »MURVICA« d.o.o.
Božidar Tomašek, v.r.

 

GKTD MURVICA D.O.O   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=60018&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr